Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Ti dëshiron të ndihmosh!

Ti je një person i afërm i një fëmije ose të mituri të keqtrajtuar apo të prekur nga dhuna? Ke parë/vëzhguar se si është keqtrajtuar një fëmijë apo i mitur.

Ti dëshiron të ndimosh? Atëherë mund të të shërbejnë këto "udhëzime":
Mos ndërmerr asnjë veprim të nxituar! Nëse dëshiron shkruaj për këtë (me datë dhe me të dhëna tjera).
Shumë e rëndësishme: Kërko ndihmë për vete!
Tregoj një të rrituri tjetër rreth asaj që ke parë, vëzhguar, thirr policinë (Zvicër 117/ Gjermani 110/ Austri 133) apo ndonjë Këshillimore, të cilat i ke gjetur nën
Adresat dhe informohu edhe ti.
Thuaju të prekurve nga dhuna, që ti ke lexuar dhe dëgjuar se ka shumë fëmijë dhe të mitur, të cilët poashtu keqpërdoren dhe përjetojnë dhunë. Thuaju se u beson çka të tregojnë.
Mos jep premtime, të cilat nuk mund t`i mbash.
Siguroj të prekurit nga dhuna, që ti nuk do të ndërmarrësh ndonje veprim pa e ditur ai/ ajo.
Inkurajoj ata që të pushojnë së heshturi, të fillojnë të flasin për përjetimet e tyre dhe të kërkojnë ndihmë.
Informoj ata që secili fëmijë, secili i mitur ka të drejtë për të kërkuar ndihmë dhe po qëse ndalohet së heshturi, do të parandalohet keqtrajtimet e tjera.
Informoj ata për adresat dhe qëndrat këshilluese dhe ndihmëse në librin e telefonit dhe në Adresat në vijim.