Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Gyermekek és fiatalkorúak ellen elkövetett visszaélés és erôszak

Gyermekek elleni visszaélésrôl beszélünk, ha korlátozzák vagy veszélyeztetik a jogaid vagy méltóságod. Ez a következô formában történhet:

Alapvetô szükségleteid kielégítését (étel, ruházat, lakhatás, egészségügyi ellátás) megtagadják tôled.
Származásod, kultúrád, egészségi állapotod miatt perifériára szorulsz.
Kevés melegségben, felügyeletben és védelemben van részed.
Személyes, szellemi, érzelmi és társadalmi fejlôdésed elhanyagolják, korlátozzák.
Kevés teret engednek neked kikapcsolódásra, szabadidôs tevékenységekhez, kapcsolatok létesítéséhez.
Viselkedésedet pénzzel szabályozzák.
Szüleid válása, különélése esetén anyagi kényszerítô eszközként alkalmaznak.
Eröszakos, harcos vagy büntetendô tettekre bujtogatnak.
Mások szexuális tartalmú cselekedeteihez ajánlanak téged.
Koldulni vagy gyerekmunkára kényszerítenek.

A fizikai erôszak esetei

Ha durván megragadnak, megütnek, fojtogatnak, csipkednek, megégetnek, megpofoznak, megrúgnak, meglöknek, ha kitépik a hajad, kicsavarják a karod, fegyverrel vagy más tárgyakkal fenyegetnek, az testi erôszaknak minôsül!

Lelki erôszakot élsz át, ha…

Tönkre teszik a tulajdonodat, erôszakot alkalmaznak barátaid, szüleid vagy háziállatod ellen.
Meglesnek, üldöznek, nyomást gyakorolnak rád vagy kényszerítenek valamire.
Szolgaként kezelnek, ugráltatnak, állandóan megszakítják a mondanivalódat.
Szidnak, elnyomnak, megszégyenítenek,
lealacsonyítanak, rád kiabálnak, nem szólnak hozzád, ôrültnek nyilvánítanak.
Tulajdonukként kezelnek, állandóan ellenôrzik, mit csinálsz, kivel beszélsz, megtiltják a barátaiddal vagy rokonaiddal történô kapcsolattartást.
Pillantásokkal, tettekkel, gesztusokkal, tárgyakkal vagy fegyverekkel félelmet keltenek benned.
Elutasítanak, nem figyelnek rád vagy egy bizonyos szerep eljátszását követelik tôled.
Észreveszed, hogy a tettesek a visszaéléseket letagadják, ártatlan színben tüntetik fel, téged hibáztatnak értük.
Fenyegetések hangzanak el: "Nem a Mennybe, hanem a pokolra fogsz kerülni. Isten megbüntet téged. Soha nem lesz belôled semmi. Bárcsak ne csináltalak/szültelek volna meg téged. Meg foglak verni téged/titeket. Be foglak zárni téged/titeket. Otthonba adlak, beduglak egy klinikára. Elhagylak téged/titeket. Megölöm magam."
Megpróbálnak információt kiszedni belôled a szülôdrôl, közvetítened kell szüleid között, vagy az egyik szülôvel a másik ellen szövetkezned.

Szexuális visszaélés (szexuális túlkapás, nemi erôszak, szexuális kizsákmányolás) áldozata vagy, ha…

Szexuális tartalmú kijelentéseket tesznek, kikezdenek veled vagy erre utalóan néznek rád (iskolában, családban, chatszobákban, villamoson, buszon, diszkóban, stb.).
A fürdôszobában vagy tusolóban úgy érzed, hogy figyelnek.
Olyan telefonhívásokat kapsz, amelyek során a kagylóba lihegnek, erkölcstelen szavakat mondanak, vagy szexuális tartalmú szavakat zúdítanak rád.
Pornográf képeket vagy filmeket tartalmazó emailt küldenek neked.
Idôsebb fiatalkorúak vagy felnôttek "Mindenki így csinálja!" felkiáltással, ajándékokkal, ígéretekkel követelik tôled, hogy levetkôzz, és például hagyd magad lefényképezni.
Idôsebb fiatalkorúak vagy felnôttek meztelenül, tolakodóan eléd állnak, végignézetik veled szexuális tevékenységüket, pornófilmeket vagy -képeket mutatnak neked, hozzád dörgölôznek és ezáltal felizgulnak, a nemi szervek megérintésére szólítanak fel, vagy követelik tôled, hogy szájjal elégítsd ki ôket vagy közösülj velük.

A tettesek bármely kultúrkörbôl vagy társadalmi rétegbôl származhatnak. Gyakran kerülhetnek ki családi, iskolai, baráti, egyházi, orvosi vagy más társadalmi kapcsolatokból, akár sport- vagy szabadidôs tevékenység során.
Az áldozatok a tetteshez fôzôdô viszonyt gyakran támogatásként vagy segítségként élik meg, amelybôl aztán egyre inkább lekezelô, az áldozat felett hatalmat gyakorló bánásmód válik.
A tettesek hallgatásra kényszeríthetik áldozataikat.
A gyermekek ellen elkövetett visszaéléseknek rövid vagy sajnos gyakran akár hosszú távú
következményeiis lehetnek.Visszaélés vagy erôszak áldozata vagy?
Gondolj arra, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye biztosítja alapvetô
jogaidatés jogod van segítséget kérni!Tudomásod van róla, hogy egy gyerek vagy fiatalkorú visszaélés vagy erôszak áldozatává vált?
Akkor neked és az áldozatnak is joga van
segítséget kérni! top