Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

A gyermekek elleni erôszak következményei

Azok a gyermekek ill. fiatalkorúak, akik visszaélés vagy erôszak áldozatává váltak, elveszítik a bizalmukat, félnek, kételkednek saját ítélôképességükben, szótlanná válnak, csalódottak. Értéktelennek, bódultnak érzik, szégyellik magukat. Úgy érzik, nem ôk irányítják a saját életüket, hibásnak tartják magukat, holott a felelôsség kizárólag a tetteseké.

A visszaéléssel és erôszakkal kapcsolatos tapasztalatoknak rövid távú és sajnos gyakran életre szóló következményei is vannak
Ha az áldozatok nem kérnek vagy nem kapnak segítséget, nem lehet a tetteseket megállítani.
A gyermekben/fiatalkorúban fellépô belsô nyomás levezetése érdekében a kisebbre vagy gyengébbre csaphat le, fenyegetôzhet, elnyomhat, meglophat, vagy tönkreteheti a dolgait.
"A visszaélés és az erôszak elôl kitérés, elmenekülés" lehetôségének hiánya gyakran visszahúzódáshoz vezet, nehézségekbe ütközik a másokkal való kapcsolatteremtés és -tartás, az áldozat az Internet virtuális világába menekülhet, feladhatja a "kinti" világhoz való kötôdéseket.
Az érintettek fájdalmukat, félelmüket, szégyenérzetüket és bôntudatukat alkohol- vagy drogfogyasztással ill. Önmagukban való károkozással próbálják csillapítani.
Az iskolában vagy munkahelyen megváltozott viselkedésükkel tônhetnek fel, vagy azzal, hogy eröltetetten koncentrálni próbálnak a tanulásra vagy a munkára, vagyis erôsen teljesítmény-orientálttá válnak.
A viselkedésüket egyre gyakrabban érô kritika ahhoz vezethet, hogy még értéktelenebbnek, jelentéktelenebbnek érzik magukat, és úgy gondolhatják, nincs értelme az életüknek, ezért mindent odadobnak vagy megszöknek.
Nem minden, de sok áldozatban csak felnôttkorban tudatosulnak igazán a gyermekként ill. fiatalkorúként átélt visszaélés vagy erôszak következményei.
Gyakran szenvednek a fent említett következményektôl vagy depressziótól, függôségtôl, táplálkozási vagy személyiségi zavaroktól, problémáik vannak a társadalmi kapcsolataikban, kárt tesznek magukban.
Idôközben bebizonyították, hogy azok a gyermekek ill. fiatalkorúak, akik erôszakot éltek át, késôbb felnôttként maguk is nagy valószínôséggel erôszakot fognak alkalmazni.
Fontos segítséget kérni vagy az érintetteket arra biztatni, hogy segítséget kérjenek!